متفرقه

چه گونه با هر ویرایشگر نوشته و زیرنویس های خویش را بسازید

YouTube با دوزهای آرام ( برای مثال یک ویرایشگر بی آلایش , تر و تمیز و معمولی ) افزایش به وب سایت را ذیل فشار قرار داده است . اکنون چه بسا میتوانید از نوشتن خودکار ویدیوهای YouTube خویش خواهش نمائید تا مخاطبان بیشتری به…

دانشگاه پزشکی 13