متفرقه

مسابقه آنلاین

بازی آنلاین چه میباشد ؟ بازی برخط در اصطلاح در معنای بازی های پایین شبکه ایست که از صورت شبکه های کامپیوتری خارج رفته و وارد سپس جدیدی به اسم بعد از…

دانشگاه پزشکی 13