کشته و زخمی شدن ۳ نظامی ترکیه در سوریه
Post a Comment