ژاپن خواستار شفاف سازی پنتاگون در خصوص ابتلای نظامیان آمریکایی به کرونا شد
Post a Comment