پلیس کلمبیا در مرز خود با اکوادور شهروندان ونزوئلایی را سرکوب کرد
Post a Comment