پلوسی: دستور ترامپ درباره رفتار پلیس بسیار پایین‌تر از حد مطلوب است
Post a Comment