پدرسون: وجود ۵ ارتش خارجی در سوریه تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است
Post a Comment