پاپ لغو تحریم‌های بین‌المللی را خواستار شد
Post a Comment