وزیر نفت سوریه: سخن از رفع تحریم‌های آمریکا، دروغی بیش نیست
Post a Comment