وجود ۱۷ هزار کودک کار در استان تهران/ ۲۰ درصد کودکان کار در استخدام باند‌ها هستند
Post a Comment