مقام روس: آمریکایی‌ها چیزی درباره تعهدات خود ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ نمی‌گویند!
Post a Comment