مادورو: ونزوئلا دوستان شجاعی دارد که در کنارش ایستاده‌اند
Post a Comment