عبدالله: فرصت پیش آمده برای صلح بی نظیر و تاریخی است/ آماده شروع مذاکرات صلح هستیم
Post a Comment