شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به ۲۶ هزار و ۳۱۰ نفر افزایش یافت
Post a Comment