زلزله ۲.۶ ریشتری دماوند مصدومی نداشت
Post a Comment