رویترز: ترامپ قصد برکناری وزیر دفاع آمریکا را دارد
Post a Comment