رویترز: آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا در برزیل ۱۲ برابر میزان اعلام شده است
Post a Comment