روسیه میانجی مناقشه فلسطین و رژیم صهیونیستی می‌شود
Post a Comment