روسیه: به فعالیت‌های روزانه نظامی خود علی رغم شیوع ویروس کرونا ادامه می‌دهیم
Post a Comment