روسای جمهور سابق اگر برای مشکلات راه حل دارند آن را به مسئولان مربوطه ارائه دهند
Post a Comment