روحانی: از برگزاری تجمع‌های مردم برای جلوگیری از شیوع کرونا ممانعت شود
Post a Comment