دمای هوای در استان اردبیل به بالای ۳۸ درجه خواهد رسید
Post a Comment