حمایت‌های تشریفاتی و فرافکنی‌های عجیب و غریب یک نهاد صنفی/ هنرمندانی که نمی‌دانند در خانه موسیقی چه می‌گذرد!
Post a Comment