حذف هزاران حساب کاربری توئیتر به اتهام تبلیغ محتوا علیه دیگر دولت‌ها
Post a Comment