جهان ناامن‌تر و آمریکا منفورتر شده است
Post a Comment