جزئیات توافق اوپک برای کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای نفت
Post a Comment