جرد کوشنر: توافق با اسرائیل، امارات را به جنگنده‌های اف-۳۵ نزدیک کرده است
Post a Comment