ترامپ: نرخ مرگ و میر به دلیل ویروس کرونا در آمریکا کمترین میزان در جهان است!
Post a Comment