ترامپ: به دموکرات‌های دیوانه اجازه ویران کردن کشور را نمی‌دهیم!
Post a Comment