ترامپ: ایران درخواستی برای کاهش تحریم‌ها نداده است
Post a Comment