تحریم‌ها ماندنی نیست/ افزایش ظرفیت تولید نفت برای ما حیاتی و راهبردی است
Post a Comment