بی اعتمادی مردم به رسانه‌ها ادعای کذب است/هدف رسانه های معاند نشان دادن ناکارآمدی ایران است
Post a Comment