انتقاد بایدن از موضع ترامپ در قبال روسیه پس از انتشار گزارش ادعایی نیویورک تایمز
Post a Comment