الهامی: این قهرمانی را به زنوزی و هواداران تراکتور تقدیم می کنم/ به خاطر اعتراض به گل استقلال اخراج شدم
Post a Comment