استقرار سامانه دفاع موشکی پاتریوت در پایگاه نیرو‌های آمریکایی در عین الاسد عراق
Post a Comment