آمریکا اگر عقل داشته باشد ضربه مغزی ملایم را فراموش نمی‌کند
Post a Comment