آلودگی‌های نفتی خلیج فارس را به شدت تهدید می‌کند/ تلاش می‌کنیم سد دالکی با مشکل اعتبار رو‌به‌رو نشود
Post a Comment